UW Academie

De projecten uit het transformatieprogramma zijn allemaal bedoeld om de jeugdigen in de Utrecht West de beste kansen te bieden om thuis op te groeien of in ieder geval in een gezinssituatie. Cruciaal is dat er ook een transformatie plaatsvindt in het verwijzen. We kunnen pas echt iets doorbreken als de aanmeldingen voor residentiële jeugdhulp afnemen. Daarbij willen we de bron ook faciliteren: de verwijzers.

Utrecht West biedt deskundigheidsbevordering aan in verschillende vormen, zowel door gezamenlijke scholing als ondersteuning in de verschillende organisaties. Vanuit de diverse projecten wordt opgehaald waar er bij de professionals behoefte aan is. Hier kan door het budget vanuit de UW Academie op ingespeeld worden.

Meer informatie

Voor aanmelden, meer informatie of ideeën over het aanbod kunt u contact opnemen met de programmamanager:
Edith Warmerdam
Edith.warmerdam@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.