Meer hulp in huis

Jongeren in Utrecht West hebben voor de residentiële zorg gemiddeld vijf tot zeven ambulante trajecten doorlopen. Ondanks deze inzet wordt zware jeugdhulp niet voorkomen. Dit project heeft als doel om ambulante jeugdhulp effectiever te maken, zodat zwaardere vormen van hulp voorkomen kan worden of beperkter kan worden ingezet.

Door middel van verschillende focusgroepen zijn inzichten in belemmeringen, bouwstenen en behoeften bij zorgaanbieders, verwijzers en cliënten gegenereerd. Het onderzoek heeft geleid tot een plan van aanpak om samen met diverse samenwerkingspartners te komen tot uitvoeringspraktijken. Inmiddels zijn de uitvoeringspraktijken in samenwerking tot stand gekomen en klaar om van start te gaan. De drie uitvoeringpraktijken zetten in op de volgende punten:

 

  • wachtlijstondersteuning/ waakvlamzorg;
  • preventieve handvatten voor veilige hechting;
  • brede uitvraag/ outreachende diagnostiek.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:
Simone Troost
simone.troost@stichtsevecht.nl

Samenwerkingspartners

Bij Meer hulp in huis is er een samenwerking met de volgende partners:

Preventieve handvatten voor veilige hechting:

Gemeente Montfoort
SWOM – Sociaal Wijkteam Montfoort
Impegno
De Rading
Altrecht

Laagdrempelige consultatie:

Gemeente De Ronde Venen
Servicepunt De Ronde Venen
Impegno
De Rading
Altrecht
ZIJN

Duurzaam ondersteunen:

Gemeente Stichtse Vecht
Wijkteam Stichtse Vecht
Jeugdconsulenten Stichtse Vecht
ZIJN
Handje Helpen
Timon

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.