Eindbijeenkomst

Om het Transformatieprogramma  Jeugdhulp Utrecht West op een mooie manier af te sluiten zal er een eindbijeenkomst gehouden worden. De eindbijeenkomst zal plaatsvinden op 26 november vanaf 15:00 tot 19:00 uur in het gemeentehuis van Woerden.

Tijdens de bijeenkomst is er een moment om stil te staan bij de uitkomsten en lessen van het transformatieprogramma. Vervolgens ligt de focus op ‘En nu?’. Hoe wordt er vanaf 2021 verder invulling gegeven aan de transformatie?

 

Een uitnodiging met meer informatie volgt.

Meer informatie

Als er vragen zijn over de conferentie, neem dan vooral contact op met

Heleen Rikkert
Heleen.Rikkert@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.