Eindbijeenkomst

De eindbijeenkomst van 26 november was een groot succes. Met interessante gesprekken, inspirerende workshops en mooie ideeën om de transformatie-gedachte voort te zetten. De plenaire bijeenkomst en de terugkoppeling van de workshops kunt u nu hieronder terugkijken.

 

Meer informatie

Als er vragen zijn over de eindbijeenkomst, neem dan vooral contact op met Heleen Rikkert. U kunt haar bereiken via de mail of via Whatsapp.  

Heleen.Rikkert@stichtsevecht.nl
06 82 78 42 25

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.