Eindbijeenkomst

Om het Transformatieprogramma  Jeugdhulp Utrecht West op een mooie manier af te sluiten zal er een digitale eindbijeenkomst gehouden worden. De eindbijeenkomst zal plaatsvinden op 26 november vanaf 14:00 tot 16:30 uur.

Op 26 november willen we de opbrengsten van het transformatieprogramma met elkaar delen, maar ook juist een doorkijkje geven naar wat komen gaat. Door middel van een Regionale Agenda wordt een verdere impuls gegeven aan regionale samenwerking en transformatie. Dit doen we graag met elkaar (beleid, managers, bestuurders en betrokken aanbieders). We nodigen u hiervoor van harte uit. Tijdens de eindbijeenkomst staan we stil bij de opbrengsten van het transformatieprogramma, de opzet van de regionale agenda en tot slot zoomen we door middel van deelsessies in op vervolgvragen vanuit de transformatieprojecten.

 

Meer informatie

Als er vragen zijn over de eindbijeenkomst, neem dan vooral contact op met Heleen Rikkert. U kunt haar bereiken via de mail of via Whatsapp.  

Heleen.Rikkert@stichtsevecht.nl
06 82 78 42 25

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.