Transformatie Jeugd Utrecht West

In 2019 en 2020 gaan de regiogemeenten in Utrecht West aan de slag met de transformatie van de jeugdhulp. Er wordt door middel van diverse projecten ingezet op het verminderen van zorgstapelingen en het voorkomen van residentieel verblijf. Er wordt aangehaakt bij lokale, regionale en bovenregionale ontwikkelingen zodat we integraal kunnen transformeren. Transformeren doen we immers samen! Begin 2020 is het programma herzien om meer impact te maken. Lees hieronder meer over het transformatieprogramma en de diverse projecten.

Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste nieuwtjes rondom het transformatieprogramma? Meld je dan onderaan de pagina aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.